Evgeniya Simonova Bio - Evgeniya Simonova
  • Constellation: Gemini
  • Born In: Leningrad, RSFSR, US
  • Birthday: 19550601
  • Profession:Actress
  • Other Names:Yevgeniya Pavlovna S
  • Photos: 5
Evgeniya Simonova was born on June 1, 1955 in Leningrad, RSFSR, USSR [now St. Petersburg, Russia] as Evgeniya Pavlovna Simonova. She is an actress, known for Mnogotochie (2006), Deti Arbata (2004) and Twenty Six Days from the Life of Dostoyevsky (1981).

Evgeniya Simonova Best Photos

Latest Comments

Evgeniya Simonova Latest Photos